logo prehis.cz Cestování okres Most Malý Háj Mikulovice

Mariánské Radčice

Informace

Městský erb:

491px-Mariánské_Radčice_znak

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Mariánské Radčice (německy Maria Ratschitz) jsou obcí nacházející se asi 5 kilometrů jihovýchodně od Litvínova na březích Radčického potoka. Původně bylo na tomto místě založeno poutní místo někdy v době 13. století, a následně se začala kolem tohoto místa rozrůstat malá osada, která je poprvé zmiňována v roce 1341 v královské listině ve tvaru Retschicz. Celá historie této obce je spojena s nedalekým Oseckým klášterem, který tuto obec vlastnil až do správní reformy z roku 1850, kdy se obec osamostatnila a začali pod ni spadat obce Lom a Libkovice. V roce 1859 byla tato obec přejmenována na Mariánské Radčice. V roce 1869 je zde uváděno celkem 399 obyvatel v 67 domech. V roce 1876 se od Mariánských Radčic odpojili obě vesnice, a Mariánské Radčice tak spravovali jen sami sebe. Následně v okolí obce započala postupně masivní těžba uhlí, která měla za následek nárůst obyvatel, které do roku 1921 narostl do 1 007 obyvatel. Následně přišla 2. světová válka a odsun německého obyvatelstva, za kterým následovalo dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí, což mělo za následek krom ztráty tradic, a lidové slovesnosti, pokles obyvatel, který klesl dle sčítání z roku 1950 na 763 obyvatel. Po převratu v roce 1948 došlo bohužel také k zániku zdejší poutní tradice, která měla obrovský téměř republikový dosah. V 70. a 80. letech sloužila tato obec podobně jako Vtelno jako relikviář zaniklých obcí v důsledku těžby uhlí. Bohužel také v této době hrozil tomuto místu v této době v důsledku těžby taktéž zánik, naštěstí k němu zatím nedošlo a snad ani nedojde. Nakonec v roce 1989 navázali členové cisterciánského řádu na poutní tradici, a tak se zde začali opět konat poutě. Dle sčítání v roce 2011 zde žilo celkem 441 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%A9_Rad%C4%8Dice

Dojmy: Nádherná vesnička, která je spíše mementem zaniklých obcí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5961
IMG_5955
IMG_5908
IMG_5909
IMG_5975
IMG_5923
IMG_5891
IMG_5981
IMG_5987
IMG_5885
IMG_5927
IMG_5959
IMG_5971
IMG_5917
IMG_5913
IMG_5943