logo prehis.cz Cestování okres Most Mariánské Radčice dům čp. 4 kostel Panny Marie Bolestné

Mariánské Radčice - Fara

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tato budova fary byla vybudována téměř ihned po dokončení výstavby nového kostela Panny Marie Bolestné. Tato barokní zajímavá fara byla vybudována v letech 1718 – 1719. Dále budu již jen typovat, ale po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války dle mého názoru faru postihl stejný osud jako přilehlý kostel, a tak pozvolna chátrala. Nakonec byla někdy v prvních dvaceti letech 21. století pravděpodobně opravena a zrekonstruována.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×