logo prehis.cz Cestování okres Most Mariánské Radčice Smírčí kříž 0894 socha sv. Jana Nepomuckého

Mariánské Radčice - socha sv. Felixe

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tato barokní pískovcová socha tohoto světce byla vytvořena a vztyčena někdy v letech 1720 – 1740 na barokním mostku u kostelu sv. Mikuláše v Holešicích. Celá socha je stvárněna tak, že světec stojí a vzhlíží k andělu, který nese chléb. Holešice, ale podlehli postupné těžbě uhlí v 2. polovině 20. století, a tak jako vesnice byli srovnány se zemí. Tato socha byla v letech 1978 – 1979 restaurována restaurátory Karlem Pauzerem a Bořivojem Rakem, a následně bylo rozhodnuto v roce 1987, že tato socha bude zachráněna, a ještě téhož roku byla přesunuta na její současné místo. Na mostek před farou v Mariánských Radčicích.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:44113/5-328

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavá barokní socha, u které jsem rád že přežila dodnes.

Mapa

Fotografie

×