logo prehis.cz Cestování okres Most Mariánské Radčice Smírčí kříž 0893 socha sv. Felixe

Mariánské Radčice - Smírčí kříž 0894

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tento pískovcový smírčí kříž byl vztyčen neznámo kdy, kým a proč ve vesnici Albrechtice. K tomuto kříži se pak vztahuje pověst že na místě tohoto kříže bojovali dva Carští ruští důstojníci, z nichž pravděpodobně jeden zemřel. Ale tato pověst se vztahuje také ke smírčímu kříži 0893. V průběhu 2. poloviny 20. století byla obec Albrechtice zničena z důvodu rozšiřující se těžby uhlí. V průběhu této doby byl pak tento kříž přesunut na jeho současné místo v Mariánských Radčicích. Kříž se do dnešních dnů zachoval torzálně, jelikož většina ramen je ulámána. Na kříži se nenachází žádný reliéf, ani nápis. Samotná velikost kříže je pak na výšku 70 cm, na šířku 50 cm a na tloušťku 25 cm.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43821/5-5066

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/marianskeradcice.htm

Dojmy: Zajímavý kříž, který je jednou z mála památek na tuto zaniklou obec Albrechtice.

Mapa

Fotografie

×