logo prehis.cz Cestování okres Most Mariánské Radčice Boží muka

Mariánské Radčice - Boží muka

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tato malebná barokní boží muka byla vytvořena a vztyčena neznámým autorem někdy v 2. polovině 17. století v obci Albrechtice. Po odsunu německého obyvatelstva přestala být tato boží muka pravděpodobně udržována a začala chátrat. V průběhu 2. poloviny 20. století v důsledku rozšiřující se těžby uhlí byly Albrechtice srovnány se zemí a Boží muka byla přesunuta na současné místo k Faře v Mariánských Radčicích. Samotná Boží muka jsou relativně zchátralá, a tak zde je na mnoha místech olámaný kámen, a ulomený kříže na vrcholu kapličky. Uvnitř kapličky byl původně pravděpodobně umístěn obrázek, či reliéf.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43820/5-5065

Dojmy: Zajímavá Boží muka, která jsou mementem této zaniklé obce.

Mapa

Fotografie

×