logo prehis.cz Cestování okres Most Mariánské Radčice Boží muka dům čp. 1

Mariánské Radčice - Boží muka

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tato renesanční pískovcová Boží muka byla vztyčena původně u bývalé cesty z Holešic do Komořan někdy kolem roku 1500. Původně bylo typováno, že tato boží muka pocházejí z období kolem roku 1700, ale restaurátorská zpráva prohlásila, že pochází z roku 1500. V průběhu 2. polovině 20. století vesnici Holešice hrozila likvidace z důvodu těžby uhlí. Nakonec byla schválena likvidace této vesnice, a tak byla Boží muka přemístěna a v roce 1987 umístěna na současném místě, u poutního místa v Mariánských Radčicích.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43742/5-329

Dojmy: Zajímavá boží muka, která mají uražené jedno rameno křížku, který se nachází na vrcholu lucerny, která je na vrcholu sloupu.

Mapa

Fotografie

×