logo prehis.cz Cestování okres Most Malé Březno Mariánské Radčice

Malý Háj

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Malý Háj (německy Kleinhan) je osada města Hora Svaté Kateřiny v okrese Most v Ústeckém kraji. Nachází se zhruba 3 km na jih od Hory Svaté Kateřiny v nadmořské výšce 835 metrů. Původní název vesnice Stolzenhan je složen ze dvou slov. První část stolz pochází ze střední horní němčiny a znamená zpupný nebo nádherný. Druhé slovo hain (háj) je staročeským označením pro panský les. Pojmenování Kleinhain se objevilo až na konci 18. století. Nejstarší písemná zmínka o Malém Háji pochází až z roku 1549, kdy zdejší území patřilo k panství Červený Hrádek u Jirkova. Oblast byla kolonizována osadníky z Vestfálska na počátku 16. století na žádost majitelů panství Červený Hrádek. Tak vznikla nejen osada Malý Háj, ale i Rudolice v Horách. Noví obyvatelé se živili výrobou dřevěného uhlí. Zpracováním dřeva se obyvatelstvo živilo i v následujících staletích. V na konci třicetileté války tudy procházela švédská posádka, která zde kvůli tomu že vojáci trpěli tyfem se zde musela utábořit. Po třicetileté válce, je uváděno, že zde žije chalupníků a 4 chalupy jsou pusté a jedna vypálená. Roku 1766 navštívil tuto vesnici císař Josef II., kterému zdejší obyvatelé lamentovali, jak jsou zdejší zimy tvrdé a zdejší děti tak nemohou docházet do školy v Hoře sv. Kateřiny, zdali by nebylo možno zde zřídit vlastní školu. Císař jim slíbil nejen to, ale i to že zde bude stát i kostel. Obě dvě věci dostal na starost majitel panství Červený Hrádek, který se měl o to postarat. Zdejší dřevo se vyváželo i do sousedního Saska, ale také zde probíhala výroba dřevěných hraček. Malý Háj zůstal součástí červenohrádeckého panství až do zrušení poddanství v roce 1848. V roce 1869 je uváděno že zde žilo celkem 142 obyvatel ve 28 domech, což byl v podstatě i vrchol zdejšího osídlení. Od roku 1896 patřil Malý Háj k Rudolicím v Horách jako jeho osada. Ještě před 2. světovou válkou zde v roce 1930 žilo celkem 93 obyvatel. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí zde žilo roku 1950 jen 15 obyvatel v 8 domech, a tak byly opuštěné objekty demolovány, takže dnes tvoří Malý Háj jen několik domů, které slouží především k rekreaci. V roce 1953 se Malý Háj a Rudolice v Horách staly osadami Hory Svaté Kateřiny. V roce 2011 je zde uváděno že zde žilo celkem 9 obyvatel ve 4 domech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_H%C3%A1j

Zdroj: http://rangiroa.sweb.cz/hoska/malyhaj.html

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1449051

Dojmy: Maličká téměř zaniklá vesnička, ve které je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7749
IMG_7765