logo prehis.cz Cestování okres Most Malý Háj pomník obětem 2. světové války

Malý Háj - kostel Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Stavba tohoto kostela v klasicistním slohu začala po návštěvě císaře Josefa II., který v roce 1766 při své cestě po Krušných horách navštívil také Malý Háj a Rudolice a obyvatelům slíbil zřídit školu a kostel. Stavbu přerušila válka o bavorské dědictví, která probíhala v letech 1778–1779 a pokračovala až v roce 1781. Samotný kostel byl dokončen v roce 1783 a vysvěcen až roku 1791. Celý kostel byl vystavěn takto stroze a v tomto vzhledu kvůli zdejšímu drsnému podnebí. Nakonec se v roce 1852 se stal farním kostelem. Hlavní oltář tohoto kostela původně zdobil obraz Nejsvětější trojice od A. Fridricha. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva přestal kostel být udržován a chátral a až v na konci 90. let 20. století prošel celkovou rekonstrukcí. Současné vybavení kostela pochází v 1. čtvrtiny 18. století ze zrušeného kláštera v Lounech. Nakonec dne 31. prosince 2012 byla zrušena jeho farnost a kostel se stal filiálním ke kostelu v Horním Jiřetíně.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Mal%C3%BD_H%C3%A1j)

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=9550

Dojmy: Zajímavý horský kostelí, který je svým postavením a umístěním v podstatě unikátní.

Mapa

Fotografie

×