logo prehis.cz Cestování okres Most Mariánské Radčice Milá

Mikulovice

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Mikulovice (německy Nickelsdorf) je malá vesnice, nacházející se v nadmořské výšce 735 metrů, asi 15 km vzdušnou čarou severozápadně od centra města Mostu v Krušných horách. Jméno obce se vikládá jako Mikulášova ves, kdo byl ale daný Mikuláš, to již nikdo neví. Jisté je že tato vesnice je poprvé v písemných záznamech roku 1599. Již od svého vzniku spadala pravděpodobně tato ves do správy rodu Lobkowiczů. Po správní reformě se tato ves neosamostatnila, ale spadala pod obec Nová Ves v Horách, pod kterou spadá do současnosti. Což je zajímavé, jelikož dle záznamů zde v roce 1869 žilo celkem 504 obyvatel a dokonce v roce 1910 zde žilo 610 obyvatel. Ještě před 2. světovou válkou zde žilo roku 1930 578 obyvatel. Po konci 2. svštové války ale bohužel přišel odsun německého obyvatelstva a dosídlení českými obyvateli z vnitrozemí, a tak počet obyvatel velmi klesnul k roku 1950 na 163 a následně již jen klesal. Roku 1991 zde žilo 58 obyvatel a následně počet obyvatel začal pozvolna opět narůstat, takže zde v roku 2011 žilo 93 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikulovice_(Nov%C3%A1_Ves_v_Hor%C3%A1ch)

Zdroj: https://www.novavesvhorach.cz/historie/

Dojmy: Maličká vesnička, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7411
IMG_7407
IMG_7415
IMG_7421