logo prehis.cz Cestování okres Most Mikulovice dům eč. 28 pomník obětem prusko-rakouské války

Mikulovice - lovecký zámeček Lniště

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Tento malebný pravděpodobně barokní zámeček byl vybudován rodem Lobkowiczů, kteří žili na zámku v Jezeří. Součástí areálu je budova hájovny a samotná stavba zámečku. Již na mapě Josefovského mapování z let 1764 – 1768 je zachycena v tomto místě stavba, otázkou je zdali je to již budova onoho zámečku či hájovna. Jisté je že na mapě katastru z let 1824 – 1843 jsou již zachyceny všechny stavby, které se od doby výstavby téměř nezměnili. Německý název tohoto zámečku zní Flachsgrund a odkazuje na to že zámeček byl vybudován na rovné mítině, což velmi dobře vystihuje toto místo. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl tento zámeček Lobkovicům zabaven a následně začal sloužit pro potřeby státních Lesů. V době mé návštěvy byl tento zámeček ve vlastnictví společnosti Lesy Jezeří k.s. a je velmi pěkně udržovaný.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lni%C5%A1t%C4%9B_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Malebný zámeček, o kterém jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×