logo prehis.cz Cestování okres Most Mariánské Radčice pomník Rudé armády Smírčí kříž 0893

Mariánské Radčice - sloup Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tento zajímavý a bohatě zdobený barokní sloup vznikl v roce 1721 v dílně Františka Antonína Kuena, a vytvořil jej Jan Jiří Vojtěch Gerschler, celý sloup vznikl na náklady Johanna Georga Geislera, který byl zdejším ranhojičem. Na tomto sloupu a okolním kamenném zábradlí jsou světci, kterými jsou sv. Bernard, sv. Benedikta, sv. Jana Nepomuckého, sv. František z Assisi, sv. Antonín Paduánský a sv. Václav. První známé restaurace se sloup dočkal v letech 1969 – 1971 Fr. Radou a F. Zenterem. Následně bylo sousoší restaurováno akademickým sochařem M. Bílkem v roce 1988.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:47688/5-3547

Dojmy: Nádherný barokní sloup, který doplňujě zdejší poutní místo.

Mapa

Fotografie

×