logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Čichořice Děpoltovice

Dalovice

Informace

Městský erb:

494px-dalovice_cz_coa_40773553913_o

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Obec Dalovice (německy Dallwitz) se nachází v těsném sousedství lázeňského města Karlovy Vary, zhruba tři kilometry od jeho centra. Obec Dalovice (v minulosti názvy Dallovicz, Dallwicz, Dallwitz, Dalvice) je poprvé uváděna v zemských knihách roku 1498, od toho se odvozuje založení obce. Archeologické vykopávky v průběhu 20. století prokázaly, že v okolí místa dnes nazývaném Tvrziště žili lidé již v pozdní době bronzové (cca 1200–700 let př. n. l.). Dalovická tvrz byla značně poškozena vojskem hraběte Šlika v roce 1502, a přestože byla částečně opravena, k bydlení již nevyhovovala. Ještě během 16. století si majitelé postavili vedle tvrze novou obytnou budovu, později nazývanou Starý zámek. Majitelé dalovického panství se často měnili, protože i když rozloha panství byla velká, příjmy z nich vysoké nebyly. Jeden z majitelů – rytíř Johann Wenzel Ferdinand ze Schönau – založil v obci v roce 1804 kameninovou výrobnu (pak roku 1830 porcelánku, později nazývanou Epiag), aby příjmy panství zvýšil. Nejvýrazněji se do historie obce zapsal baron Friedrich Riedl von Riedenstein, který v roce 1871 koupil panství včetně porcelánky. V letech 1874–1875 nechal baron postavit Nový zámek (dnes sídlo SOŠ logistické). Roku 1889 prodal porcelánku baronu Springerovi, majiteli loketské porcelánky. Starý zámek, který sloužil nadále jako ubytovna pro zaměstnance porcelánky, roku 1898 vyhořel. V následujících letech nechal Friedrich Riedl von Riedenstein na místě Starého zámku postavit novou zámeckou budovu, které zůstal název Starý zámek (dnes sídlo SZeŠ). Po smrti barona roku 1905 zdědil panství jeho syn Eduard, který výrazně rozšířil zámeckou knihovnu o rozsáhlé sbírky německé, anglické a francouzské literatury. Rodina Riedl von Riedenstein vlastnila panství až do roku 1945, kdy je přebral do svého vlastnictví československý stát. Po druhé světové válce byly k Dalovicím připojeny obce Všeborovice a Vysoká. Samy Dalovice se však v letech 1975–1990 staly součástí města Karlovy Vary.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalovice_(okres_Karlovy_Vary)

Dojmy: Menší obec, která má mnoho, co nabídnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2675
IMG_2713
IMG_2627
IMG_2719
IMG_2641
IMG_2645
IMG_2651
IMG_2643
IMG_2623
IMG_2597
IMG_2705
IMG_2681
IMG_2629
IMG_2647
IMG_2657
IMG_2695
IMG_2667
IMG_2724
IMG_2701