logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Dalovice Smírčí kříž 0113 tvrz Dalovice

Dalovice - starý zámek Dalovice

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Když v roce 1503 zanikla po obléhání Šliky původní tvrz, tak dal na počátku 16. století rod Heiserlů (Hýrtlů) vybudovat mimo poplužní dvůr novou renesanční tvrz. Dne 26. listopadu 1521 tuto tvrz držela Otýlie Hýzrlová vdova z Dalovic a po ní Dalovice s tvrzí získali její dva synové Albrech a Bernard, kteří jsou zmiňováni ve šlikovském urbáři z roku 1525. Někdy v průběhu 20. let 16. století přešlo zboží Dalovice spolu s tvrzí do majetku rodu Haslauerů z Hazlova. Roku 1556 držel Dalovice Hans Haslauer z Hazlova zue Thalwitz. V roce 1591 pravděpodobně syn Hanse Abraham Haslauer dal Dalovickým poddaným právo odkazovat majetek. Následně Haslauerové o Dalovice přišli, kdy se tak stalo není do dnešních dnů známo, jisté je jen to že na počátku 17. století vlastnili Dalovice s tvrzí páni z Fictumu. Dne 14. února 1614 prodal Volf Bernard z Fictumu Dalovice spolu s okolními vesnicemi Karlovarské městské radě. Tato tvrz se následně stala sídlem vojevůdce Piccolominiho a dne 15. července 1627 ji převzal spolu s vesnicí královský rychtář Lokte a Karlových Varů Friedrich Egerer. Následně tento statek s tvrzí vrátil Karlovarské městské radě, která jej vlastnila po několik let. Dne 13. srpna 1633 získala Karlovarská městská rada povolení od Císaře Ferdinanda III. že si může za částku 1 400 zlatých rýnských ponechat Dalovice, ale smí je také prodat. Tímto krokem byli Dalovice vyvázány z lenního poddanství městu Lokti. Již dne 14. září 1636 prodala městská rada statek Dalovice za 11 500 zlatých vrchnímu strážmistru císařského vojska Hansovi Ulrichovi Schwetzerovi. Hans ale brzy na to umírá, jelikož v seznamu bývalých loketských lén v roce 1640 je uvedena jako držitelka panství Augusta Marie z Jonu rozená von der Thanna vdova po Hansi Ulrichu Schwetzerovi.

V průběhu třicetileté války, tato vesnice velmi trpěla, jelikož skrz ni táhla vojska, ale také zde byla ubytována, vesnice tak musela dávat velké dávky jídla armádě. Za celou dobu ale toto panství patřilo Augustě Marii, která se již po třetí provdala a získala příjmení Khuenové z Belassi. Tato žena je zde zmiňována ještě v roce 1654. Za celou dobu se tvrz postupně měnila na zámek a vnitřní dispozice se měnila taktéž. V roce 1780 získal dalovické panství v té době již se zámečkem Johann Wenzel Ferdinand, který založil roku 1804 v Dalovicích kameninovou výrobu, která se postupně změnila na porcelánku. V roce 1824 pak toto panství prodal Johann Wilhelmu Wenzlovi Lorenzovi, a ten jej již v roce 1860 prodal manželům Julii a Franzi Urfuhsovým, kteří se dostali do finančních potíží, a tak panství přenechali jako zástavu Durynské bance, od které jej zakoupili roku 1871 bratři David a Friedrich Riedlové von Riedensteinu. Friedrich následně bratra vyplatil a stal se tak jediným majitelem tohoto panství. Friedrich již v letech 1874 – 1875 nechal kousek od tohoto místa vystavěn nový zámek a u něho založit anglický park s prastarými duby. Friedrich se přestěhoval do nového zámku a Starý zámek tak sloužil jako ubytování pro zaměstnance porcelánky do roku 1889, kdy byla porcelánka prodána majiteli Loketské porcelánky baronu Springerovi. Po požáru v roce 1899 nechal Friedrich tento starý zámeček razantně přestavět v historizujícím pseudobarokním slohu, z původní budovy se tak dochovaly pouze obvodové zdi. Po smrti Friedricha získali panství jeho čtyři potomci, ale následně nejstarší syn Eduard Riedl von Riedenstein vyplatil své sourozence a stal se pánem tohoto statku. Eduard následně ve starém zámku založil velkou knihovnu ve které se nacházeli německé, anglické i francouzské cestopisné a geografické knihy. Po jeho smrti roku 1936 pak panství převzala vdova a dvě dcery, které ale již žili převážně v Rakousku a Švýcarsku. Po konci 2. světové války byl zdejší majetek zabaven, část sbírky byla odvezena rudou armádou a následně přešel Starý zámek do majetku státu, který zde nejdříve založil učňovské středisko ČSSS, ale již dne 1. září 1960 zde byla otevřena zemědělská technická škola. V roce 1962 proběhla celková rekonstrukce této budovy.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-stary-zamek/

Dojmy: Zajímavá stavba, vždy jsem si říkal proč tu je tolik vrchnostenských sídel.

Mapa

Fotografie

×