logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Dalovice starý zámek Dalovice Zámecký dub

Dalovice - tvrz Dalovice

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Původně se na tomto místě nacházelo pravěké hradiště z doby 1200 – 700 let před naším letopočtem, na němž právě někdy před koncem 12. století byla vystavěna tato gotická tvrz. Tato tvrz měla za úkol chránit spolu s nedalekou Přemilovickou tvrzí sedleckou stezku, která vedla z Chebu přes Loket, Sedlec a Dalovice směrem na Žatec. Dne 21. července 1457 se stal Arklt Tüzel de Stalticz společně s Pavlem Libchawerem půhončím (což je soudní sluha) ve při Jindřicha z Plavna a Oldřicha Saky. Dne 1. října 1457 spor pokračoval a v ní byli půhončími Hans Malstolfer a Erckell Tussel de Talticz. Tato pře neměla zdárného konce, a tak se táhla až do roku 1462. Bohužel záznamy z let 1457 – 1462, se nedají s určitostí označit za písemné prameni k Dalovicím, a tak první písemná zmínka o této obci pochází z roku 1498, kdy dle Loketského léna zde seděl Albrech Hieserle z Chodova. Dne 15. června 1498 zaslal Albrech Hizerl zu Thelbicz list městu Cheb ve věci vzájemných finančních záležitostí, kdy ale přesně získal rod Hyzrlů z Chodova Dalovice není známo. V letech 1502 – 1503 vedla loketská lenní šlechta dlouhé spory se svými pány Šliky. Do tohoto sporu se z neznámých důvodů dostali také Hýzrlové. Tyto spory následně vyústili dne 5. února 1503 v takzvanou krvavou svatbu, kdy si na hradě v Karlových Varech bral Jiljí ze Štampachu slečnu Siegfiedu von Saaz, dceru loketského purkrabího Šlika. Po oslavě se dostal Pluh z Rabštejna spolu s hrabětem Šlikem do sporu který vyústil šermířskými souboji, při kterých zemřelo mnoho lidí. Následně se Pluh z Rabštejna ukryl na tvrzi v Dalovicích, kterou následně 6. února 1503 oblehlo Šlikovské vojsko a dobilo. Tato tvrz pak následně byla jen částečně obnovena, ale za krátko ji nahradila nová renesanční tvrz, dnešní starý zámek Dalovice.

Roku 1938 povolila majitelka zdejšího panství baronka Mathilda Riedl von Riedenstein archeologický průzkum ve dnech 15. srpna až 15. září, který byl proveden pod vedením Ing. Ericha Kempckeho za účasti katechety Branyho, odborných učitelů Nickla a Maiera, Johanna Herdlitschky, Rothmaiera a H. Loha. Během tohoto průzkumu byla vyčištěna plošina tvrziště a ve hloubce 70 cm objeveno základové zdivo hranolové obytné věže z lomového kamene. Dále zde byl nalezen jak pravěký materiál, tak převážně materiál, který se datuje do 13. – 16. století. Následně ve dnech 6 – 28. října roku 1941 byl z důvodu konzervování základového zdiva snížen terén a provedeny další archeologické práce pod vedením archeologa Viktora Karella. V průběhu 60. let 20. století ale bohužel bylo toto tvrziště zavezeno sutí, a tak bylo značně pozměněno. Z tohoto důvodu na popud obecního úřadu Dalovice byla ve dnech 19. března – 11. května 2001 proveden archeologický průzkum Karlovarského muzea pod vedením archeologa Jiřího Klsáka. V průběhu tohoto výzkumu bylo opět odhaleno základové zdivo tvrze a také bylo částečně sníženo, v prostoru nejsnazšího přístupu. V průběhu května roku 2001 nakonec provedla firma pana Pavla Růžičky z Lokte celkovou konzervaci odhalených kamenných konstrukcí, kdy původní zdivo bylo dozděno lomovým kamenem a cementovou maltou do výšky 1 m.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-tvrz

Dojmy: Zajímavá tvrz, která má velmi zajímavý příběh.

Mapa

Fotografie

×