logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Dalovice Dlouhá Lomnice

Děpoltovice

Informace

Městský erb:

depoltovice_cz_coa_29161841796_o

Navštíveno: 23. 8. 2016

Historie: První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1273, kdy je uváděna jako součást hroznětínského újezdu, který získal klášter v Teplé. Následně v roce 1434 se stala spolu s Loketskem součástí majetku Matyáše Šlika. Když nastalo v roce 1489 po smrti Matyáše dědění bylo jeho panství rozděleno mezi tři syny a Děpoltovice připadli do Falknovského (sokolovského) podílu. Následně v roce 1540 přenechal Volf Šlik Děpoltovice svému bratru Albínovi Šlikovy a následně ji získal Štefan Šlik, který ji v roce 1594 prodal Jáchymovi z Jonu. Ten ji držel do roku 1602 kdy ji prodal zpět Štefanovi Šlikovy, která ji hned na to roku 1605 přenechal své manželce Anně Marii. Po její smrti zdědila její vesnici její sestra Saloména z Wierspergu, která ji následně v roce 1630 prodala Janu Jáchymovi Ratibořskému ze Chcebuze. Po něm získal panství jeho syn Volf Fridrich, který používal přídomek na Typlsgryně, ten velmi zadlužené panství prodal roku 1645, kdy jej koupil Julius Jindřich kníže Saský, který tou dobou již vlastnil Ostrovské panství, a tak k němu Děpoltovice připojil. Následně celé panství přešlo v roce 1789 do držení rakouského císařského domu a tam zůstaly až do roku 1819, kdy je vykoupil Friedrich Neupauer spolu se statky Ruprechtove, Přemilovice a Otovice. Následně statky prodal švagrovi Jakubu Veithovi, po něm získala statky jeho dcera Anna z Kleistu. V 2. polovině 19. století pak zdejší statek patřil Korbům z Weidheimu, následným majitelem byl Heřman Königswarter. Po něm roku 1908 získaly bratři Antonín, Richard, Robert a Pavel Weberovi, po nichž koupil statek Oskar a Emilie Moserovi, za nichž zde proběhla ve 20. letech 20. století pozemková reforma. Následně o statek přišly během roku 1945, kdy skončila 2. světová válka následována odsunem německého obyvatelstva.

Zdroj: http://www.obecdepoltovice.cz/o-obci/historie/?ftresult_menu=historie

Dojmy: Větší vesnice nacházející se severně od Karlových Varů, poblíž Krušných hor.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7145
IMG_7137
IMG_7135
IMG_7149
IMG_7082
IMG_7102
IMG_7087