logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Děpoltovice Dům čp. 51 Dům čp. 71

Děpoltovice - Dům čp. 55

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2016

Historie: Hrázděné stavení, které se nazývalo „Beim Schneider“, bylo postaveno uprostřed vesnice Děpoltovice. Jedná se o stavení, které má zděné přízemí a hrázděné patro s bedněnými štíty. Stavení bylo postaveno pravděpodobně v 18. - 19. století.

Dojmy: O tomto hrázděném stavení jsem bohužel nezískal více informací.

Mapa

Fotografie

×