logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Děpoltovice kostel sv. Michaela Pomník obětem 1 světové války

Děpoltovice - Nový zámek

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2016

Historie: Zámek vznikl v roce 1846, kdy jej nechala vystavět Anna Veithová z Kleistu. Následně se o jeho vlastnictví vystřídalo několik majitelů viz. historie obce Děpoltovic. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl areál zámku znárodněn a využíván podnikem pro hospodářské účely. Tímto krokem začal zámek značně chátrat a postupně se rozpadat. Toto vyvrcholilo na počátku 21. století, kdy byl zámek v dezolátním stavu a postupně se začala bortit střecha. Zde si dovolím citovat popis:

„Zámek je dvoukřídlá jednopatrová budova postavená v empírovém slohu. Přední křídlo orientované k silnici má v přízemí šest půlkruhových arkád. Zadní křídlo, obrácené do dvora, má ve střední ose mělký rizalit, opatřený trojúhelníkovým štítem.“

Zdroj: http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=8961

Dojmy: Tohoto zámku je vážně škoda, i když je v podstatě nový, přeci jen má své kouzlo, které upadá.

Mapa

Fotografie

×