logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Dalovice pomník obětem válek Smírčí kříž 0113

Dalovice - porcelánka Dalovice

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Již v roce 1804 započal majitel zdejšího panství Johann Ritter von Schönau s výrobou kameniny na svém panství. Již v roce 1805 mu pak udělilo zemské gubernium privilegium na zřízení továrny na kameninu. Celá továrna se celkem rychle vyvíjela jelikož již v roce 1807 zaměstnávala 64 lidí a její výrobky dosáhli takové kvality že soutěžily s domácími i zahraničními podniky. Téhož roku se stal společníkem bratr Johanna jménem Václav, ti dali této firmě jméno Bratři Jan a Václav ryt. Ze Schönau. V roce 1815 byl jediným majitelem továrny uváděn opět již jen Johann. O velký rozkvět továrny se také postaral její ředitel Benedikt Hasslacher, který ji vedl do roku 1814. Roku 1821 po smrti Johanna Rittera von Schönau získal tuto továrnu jeho syn Wolfgang Julius, který ji ale již v roce 1832 prodal statkáři Vilému Václavu Lorencovi. Tento statkář se postaral o opravy továrny, ale také o její modernizaci. Samotná výroba porcelánu započala zde v roce 1830 a roku 1844 se zde začínalo používat dekorování Měditiskem. Již v polovině 19. století vyráběla tato továrna od čajových i kávových souprav přes vázy, figurky až po hračky a nádobí pro panenky. Roku 1850 prodal zdejší továrnu Vilém Václav Lorenc účetnímu Františku Fischerovi, který spojil síly s místním obchodníkem Františkem Urfusem. František Urfus byl v letech 1855 – 1875 uváděn jako jediný majitel a od něj také továrnu zakoupil Riedel z Riedensteinu, který ji následně velmi zadluženou prodal loketské firmě Springer & Co. V roce 1889 se stal ředitelem firmy Ludvík Pröscholdta, během jehož vedení se upustilo od výroby kameniny.

Následně roku 1891 Pröschold spolu s Gottlem a Zebischem od firmy vykoupili tuto továrnu a vlasnili ji až do roku 1918, kdy začala porcelánka spadat pod koncern Epiag (Erste Böhmische Porzallanindustrie A. G. in Karlsbad, což v překladu znamenalo První česká akciová společnost porcelánového průmyslu v Karlových Varech). Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl koncern Epiag spolu s touto porcelánkou zestátněn a následně byla porcelánka v Dalovicích v tomto koncernu uváděna jako závod Dalovice. Nakonec v roce 1997 byla výroba v této továrně zastavena a obnovena byla až v roce 2002, kdy ji koupila firma Lofida – Porcelán CZ s. r. o. Od obnovení výroby porcelánu se pak tato továrna v současnosti zaměřuje na výrobu užitkového a exkluzivního porcelánu.

Zdroj: http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Zajimavosti/Krajemporcelanu/Stranky/EPIAGDalovice.aspx

Dojmy: Obrovský areál, ve kterém by mne zajímalo co zachovaného je původní továrna.

Mapa

Fotografie

×