logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Dalovice kostel Panny Marie Utěšitelky nový zámek Dalovice

Dalovice - Körnerův dub

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Körnerův dub je památný strom v Dalovicích u Karlových Varů, který patří mezi 9 stromů České republiky zařazených do Katalogu zvlášť cenných stromů na zemi. Je to dub letní rostoucí solitérně v centrální části zámeckém parku, který se rozkládá mezi starým a novým Dalovickým zámkem, v nichž dnes sídlí Střední zemědělská škola a SOŠ logistická. Podle pověsti byl tento dub již velmi mohutný za vlády císaře Karla IV. V průběhu třicetileté války dokonce sám císař Ferdinand III. nařídil svým regimentům, které zde byli ubytovány, aby mohutné duby, kterých tu bylo celkem 9, nijak neohrožovali. Pod těmito duby pak v roce 1811 rozjímal německý básní Theodor Körner který ve své básni z roku 1811, zařazené do cyklu Vzpomínky na Karlovy Vary, uvádí celkem 5 dubů. Při oslavách 50. výročí Körnerova úmrtí v roce 1863 stály v parku už jen tři duby, téhož roku byl pak tento nejmohutnější dub ze všech pojmenován po tomto básníkovi. Další dub zaniknul v letech 1872 - 1873 nešikovností hajného, který strom zapálil při vykuřování kun a strom po uhašení uhynul. Předposlední strom uschnul na samém počátku 20. století a již v roce 1909 je popsán jako nezelený a podepřený dvěma fošnami. Téhož roku proběhlo měření tohoto dubu a tento strom měl na výšku 35 m a obvod kmene 913 cm. A tak J. E. Chadt popisuje v roce 1913 sice ještě tři stromy, ale dva z nich již jako zaniklé. Z koruny stromu zbyly dvě hlavní větve dosahující do výšky 18 m, mohutný kmen s centrální dutinou má obvod 887 cm dle měření z roku 2004. Chráněn je od roku 1981 pro svůj vzrůst a věk. 9. října 1985 vypukl v dutině požár, opakovaně strom hořel ještě roku 1994. V současnosti je ošetřen, koruna stažena vazbou, dutiny zakrývají epoxidové stříšky, aby dovnitř nezatékalo. Otvory při zemi jsou vyzděné s ponechanými průduchy pro ventilaci. Okolí kořenových náběhů chrání proti ušlapání záhon osázený koniferami. Odhadovaný věk tohoto prastarého dubu je mezi 700 - 900 lety.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Körnerův_dub_(Dalovice)

Dojmy: Nádherný impozantní dub tyčící se v zámeckém parku. Tento strom je naprostý unikát dle mého názoru.

Mapa

Fotografie

×