logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Dalovice hrob Rudoarmějců Körnerův dub

Dalovice - kostel Panny Marie Utěšitelky

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Věřící lidé z Dalovic navštěvovali po řadu století především kostel sv. Anny v Sedleci u Karlových Varů, protože spolu s věřícími ze Všeborovic a Vysoké patřili pod duchovní správu Sedlecké farnosti. Do počátku 19. století stávala v Dalovicích pouze dřevěná kaple. Teprve roku 1898 byla z peněžních darů občanů postavena v Dalovicích zděná obecní kaple Panny Marie Utěšitelky. Stavitelem byl J. A. Schöberl. Pseudorománská obdélná kaple, krytá sedlovou střechou, měla vystouplou hranolovou zvoničku nad trojúhelníkovým štítem vstupního průčelí. Nad polokruhově zakončeným vchodem se nacházelo kruhové okénko. Ostatní okna v kapii byla obdélníková s polokruhovým zakončením. V interiéru býval oltářní obraz, obrazy svatých, harmonium a lavice. Kapli spravoval obecní výbor. Prvním knězem byl katecheta Vymetal, kterého r. 1919 nahradil kněz Paul Fritz. Kostel Panny Marie Utěšitelky německy nazýván Maria Trost Kirche byl postaven v Dalovicích až v roce 1929 a zaplacen z peněžních darů věřících. Za staveniště se určil pahorek za starou kaplí. Před zahájením stavby musela být část skály odstřelena.

Plány vypracoval Karl Ernstberger z Karlových Varů. Stavitel musel respektovat přání věřících, aby z pietních důvodů byla zachována část dosavadní kaple. Z tohoto důvodu se přední část kaple s věžičkou stala emporou (předsíňkou) nového kostela. Dnes je pro nás neuvěřitelné, že 4. 8. 1929 byl položen základní kámen dalovického kostela a za tři a půl měsíce byla stavba dokončena. Dne 10. 11. 1929 byly dovezeny a vysvěceny zvony, 17. 11. 1929 došlo k vysvěcení samotného kostela. Pseudorománský kostel Panny Marie Utěšitelky má sedlovou střechu s polokruhovou apsidou. Do hlavního průčelí je vestavěna zajímavě řešená hranolová věž částečně zasahující do konstrukce původní kaple. Horní část věže se zužuje do špičky a na vrcholu je umístěn kříž. Nižší dvě patra jsou otevřená a slouží pro umístění zvonů. Na postranní stěně kostela je velké obdélníkové okno doplněné menšími obdélníkovými okny. Před hlavním průčelím stojí část původní kaple se zvoničkou. Kostel je umístěn na vršku a je k němu zbudováno zajímavě členěné dvouramenné schodiště, do jehož dolní části bylo původně vestavěno pět malých krámků.

V kostele byl zpočátku oltář z bývalé kaple (nový oltář jej nahradil v roce 1932), byly použity původní lavice a k nim přidány nové. Dále se uvnitř kostela nacházelo harmonium, sošky svatých a řada církevních předmětů. Všechna okna zdobily barevné figurální výmalby. Na stěně kostela byla namalována freska zobrazující Pannu Marii Utěšitelku sklánějící se nad zraněnými a nemocnými. V roce 1934 byl najat malíř E. Jantsch, aby dozdobil kostel dalšími freskami. Jeho práce však nebyla podle představ faráře E. Wraného, a proto byly fresky po několika letech odstraněny. V roce 1938 oficiálně vznikla v Dalovicích expozitura sedlecké farnosti. Během II. světové války přesněji řečeno v roce 1940 byly tři kostelní zvony zkonfiskovány pro válečné účely. Ponechán byl jen malý zvon „umíráček“ na věžičce původní kaple. V roce 1944 byly zabaveny i různé kovové předměty nacházející se uvnitř kostela. Po skončení II. světové války v roce 1945 byla expozitura v Dalovicích zrušena a kostel spravovali administrátoři ze Sedlece. V roce 1956 byl kostel vykraden a bohoslužby se postupně přestaly konat. Kostel se uzavřel a chátral. Teprve roku 1989 se díky několika dalovickým občanům a rodákům, s přispěním Obce Dalovice, začal kostel opravovat. Od roku 1990 je opět otevřen pro veřejnost. V současnosti kostel v Dalovicích spravuje Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role. Kostel Panny Marie Utěšitelky je od roku 2002 nemovitou kulturní památkou evidovanou pod registračním číslem 51950/4-5272.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý a netypický kostelík, který je dominantou obce i když je v údolí.

Mapa

Fotografie

×