logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Dalovice Dalovický hřbitov s márnicí dům čp. 12

Dalovice - duby u tvrze

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Duby u tvrze jsou tři památné stromy duby letní které rostou u bývalého statku, na svazích základů tvrze v Dalovicích. Největší z trojice stromů má obrovské kořenové náběhy na hraně terasy, statný válcovitý kmen, pokroucenou korunu a starobylý charakter. Obvod kmene měří 530 cm, koruna sahá do výšky 14 m dle měření z roku 2010. Druhý nejsilnější z trojice dubů má nepravidelně válcovitý kmen a roste na kolmé hraně základů. Nejslabší strom roste na svahu a jeho koruna není zvláště rozvinutá. Duby jsou chráněny od roku 2005.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Duby_u_tvrze

Dojmy: I když dva duby jsou menší, ten nejmohutnější, vypadá a budí dojem jako by tu stál od nepaměti, ale stejně je jen ve stínu Körnerova dubu.

Mapa

Fotografie

×