logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Dalovice busta Karla Theodora Körnera Duby u Tvrze

Dalovice - Dalovický hřbitov s márnicí

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Do začátku 20. století se pohřby místních obyvatel konaly na hřbitově v Sedleci. Teprve roku 1903 se obecní výbory Dalovic, Všeborovic a Vysoké usnesly na zřízení vlastního hřbitova. Pro hřbitov bylo vybráno nynější místo na katastrálním území Dalovic. Hřbitov byl vybudován v roce 1904. Z hlediska uspořádání byl hřbitov původně členěn do řady sektorů. Do rohu hřbitova, vlevo od vchodu, byla postavena márnice se zvonici. Kolem celé hřbitovní zdi byla určená místa pro rodinné hrobky. Od vchodu vedla středem hřbitova široká hlavní cesta lemovaná lipovou alejí. Další, užší cesta, vedla vnitřní částí před rodinnými hrobkami kolem celého hřbitova. Napravo od hlavní cesty byl hřbitov rozdělen do osmi hřbitovních polí, která byla určena pro Jednotlivé hroby. Poblíž vchodu, vlevo od hlavní cesty, byla hřbitovní pole č.9 a10 určena pro pohřbívání zemřelých dětí. Za nimi následovalo prázdné místo a na konci levé části byl tzv. urnový háj. Středobodem hřbitova byl velký kamenný kříž se soškou Ježíše, umístěný V polovině hlavní cesty na vyvýšeném podstavci. Na hřbitově jsou pohřbení například:

- majitelé dalovického panství baron Friedrich Riedel von Rledenstein (1832 - 1905) a baronka Mathiida Riedel von Riedensteln (1848 - 1937)

- spolumajitel dalovické porcelánky Ludwig Pröscholdt (1846 - 1924)

- první farář kostela Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích Paul Fritz (1875 - 1931)

Na hřbitově se původně také nacházel „Čestný hrob vojáků německé armády“, který se nacházel pravděpodobně v prostoru mezi „Hrobem rudoarmějců“ a urnovým hájem. Ze záznamů v hřbitovních knihách víme, že v tomto hrobě bylo pohřbeno 5 německých vojáků z Dalovic a okolí, kteří zemřeli v průběhu války na různých místech a Jejich ostatky sem byly převezeny. Také zde byli pohřbení 4 zranění němečtí vojáci a 3 místní ženy. Ti zahynuli při náletu amerického letectva na lazaretní vlaky stojící poblíž Dalovic dne 17. dubna. 1945.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Hřbitov, zaujme hlavně zdobenými náhrobky, či pomníky, které tu stojí.

Mapa

Fotografie

×