logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Abertamy Bečov nad Teplou

Andělská hora

Informace

Městský erb:

139cs_3_big_27887556830_o

Navštíveno: 8. 2. 2016

Historie: V druhé polovině 15. století, konkrétně v 80. letech, se na scéně objevuje městečko Andělská Hora. Toto městečko bylo založeno kolem hradu stejného jména za vlády Jindřicha III. z Plavna. S vznikem městečka se začal stavět i farní kostel sv. Mikuláše, který byl dokončen mezi lety 1478 a 1490.

O několik let později, v roce 1497, získalo městečko svůj městský znak. V roce 1500 byl zaveden výroční trh a od roku 1571 se zde začaly konat čtvrtletní trhy.

Nicméně, v roce 1608, městečko postihla morová epidemie, která si vyžádala 73 obětí. Následovaly dva obrovské požáry, jeden v roce 1641 a druhý v roce 1716, které město velmi poškodily.

Po opuštění hradu panskou správou začal být hrad používán jako stavební materiál pro místní domy. Na počátku 19. století, v době konce feudalismu, zde bylo 134 domů s přibližně 800 obyvateli.

Vesnice dosáhla svého vrcholu v roce 1869, kdy zde žilo 1002 obyvatel. Od druhé poloviny 19. století však začal počet obyvatel klesat. Nepomohly tomu ani dvě velké války, které si zde vyžádaly mnoho obětí.

Před druhou světovou válkou zde v roce 1930 žilo celkem 792 obyvatel. Po skončení druhé světové války byli však všichni obyvatelé odsunuti a nahrazeni českými obyvateli, kteří neměli pro místní tradice cítění, a tak mnoho tradic zaniklo.

Tento odsun měl za následek obrovský pokles obyvatel, v roce 1950 zde žilo jen 221 obyvatel. Situace se začala měnit až po roce 1989, kdy se zde začaly stavět nové domy a městečko se začalo pomalu rozrůstat. Přesto zde v roce 2011 žilo jen 294 obyvatel.

Zdroj: http://www.andelskahora.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Městečko kterému dominuje zřícenina hradu a kostel.

Mapa

Památky a zajímavosti

Alvínina lípa v Andělské Hoře
Andělské lípy v Andělské Hoře
hrad Andělská Hora v Andělské Hoře
kaplička Panny Marie v Andělské Hoře
kostel Archanděla Michaela v Andělské Hoře
kostel Nejsvětější Trojice v Andělské Hoře
křížový kámen 1552 v Andělské Hoře
pamětní deska Goethe v Andělské Hoře
pamětní kříž 1549 v Andělské Hoře
socha sv. Jana Nepomuckého v Andělské Hoře
Stichlův mlýn v Andělské Hoře