logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Andělská hora Bezděkov

Bečov nad Teplou

Informace

Městský erb:

becovt_28239131972_o

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Historie Bečova je pevně svázána se zdejším hradem, který byl vystavěn ve 13. století na ochranu zdejší obchodní stezky. A tak je Bečov poprvé zmiňován v roce 1387, kdy král Václav potvrdil Boršovi z Rýzmburka právo vybírat v Bečově a Dražově clo. Následně v průběhu 13. – 16. století zde obyvatelstvo žilo především díky těžbě zlata, stříbra a cínu. Za celou dobu zde byli rody Rýzmburků z Oseka a po nich Pluhů z Rabštejna. V průběhu 16. století se těžba ve zdejším kraji značně zpomalila, až díky třicetileté válce se zastavila úplně. V té době se již v Bečově začínalo objevovat mnoho řemesel, mezi kterými bylo cínařství, postřihovačství, tkalcovství koželužství, ale také hudební tradice. V 17. – 18. století, kdy sem silně dolehlo baroko, se také změnila tvář města. V té době byli přestavěny původní domy a z původního vzhledu si zachovali jen jádro a základy se sklepy. V 19. století se rozvoj města nezastavil, ale naopak pokračoval. Dopomohla tomu například zdejší nová železnice, ale také silnice. V té době se zde provozovalo převážně cínařství, knoflíkaření, smolaření a výroba kožených výrobků. Následně v roce 1887 byla v Bečově založena hudební škola. Na počátku 20. století pak přibyla železnice do Lokte, zlepšila se zdejší silnice a postupně zde byl zaveden elektrický proud. V průběhu 1. světové války, nastalo období úpadku a chudoby a jakmile odešla velká válka, začal pomalý úpadek zdejších tradic a řemesel, v té době také zanikaly hrázděné domy, které byli nahrazovány domy městskými. 2. světová válka se také dotkla velmi neblaze Bečova, když na jejím konci byli odsunuti zdejší občané a hrad se zámkem a mnoho dalších památek započalo chátrat. Po válce se ve zdejší oblasti začalo usidlovat mnoho chatařů, ale také se zde objevili nějaké menší podniky. Následně se celá oblast Bečovska stává v dnešní době spíše turistickým centrem, nežli centrem průmyslovým, což je velmi dobře, protože jinak by mnoho lidí přišlo o mnoho zdejších památek.

Zdroj: http://www.becov.cz/mesto/historie/historie-mesta/

Dojmy: Mestečko ve kterém na každém kroku dýchá historie a tajemno.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0806
IMG_1335
IMG_2773
IMG_2771
IMG_2770
IMG_6223
IMG_2755
IMG_2759
IMG_2751
IMG_2829
IMG_2827
IMG_2596
IMG_6476
IMG_2582
IMG_2580
IMG_6480
IMG_2592
IMG_2598
IMG_2622
IMG_2631
IMG_6219
IMG_2634
IMG_2636
IMG_2638
IMG_2640
IMG_2650
IMG_2652
IMG_2777
IMG_2783
IMG_2787
IMG_2799
IMG_2813
IMG_2815
IMG_0792
IMG_2809
IMG_2823
IMG_2620
IMG_2601
IMG_6488
IMG_2627
IMG_6217
IMG_1345
IMG_6208
IMG_6432
IMG_6198
IMG_6473
IMG_6468
IMG_1327
IMG_6180
IMG_6204
IMG_2745
IMG_2739
IMG_6486
IMG_0796
IMG_4176