logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Andělská hora kaplička Panny Marie kostel Nejsvětější trojice

Andělská hora - kostel Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 8. 2. 2016

Historie: Původně pozdně gotický kostel sv. Archanděla Michaela byl vystavěn v letech 1487 – 1490 za zdejší vlády Jindřicha III. z Plavna. Následně v roce 1641 zdejší farní kostel vyhořel a již od roku 1642 započala obnova zničeného kostela, ale již v roce 1718 vyhořel kostel znovu. Tak začala probíhat znovu obnova, tentokrát v barokním slohu. Již v roce 1720 byl kostel vybaven vnitřním zařízením. V 1. polovině 19. století byl hřbitov od zdejšího kostela přemístěn k opuštěnému poutnímu kostel Nejsvětější trojice. Po následujícím požáru, který udeřil dne 17. srpna 1885 byl kostel nakonec přestavěn do současné podoby podle plánů architekta Antona Viktora Barvitia. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva začal ale kostel chátrat, a tak v letech 2010 – 2011 bylo přistoupeno k obnově fasády kostela a postupné záchraně této stavby.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/andelska-hora-kostel-sv-michaela-archandela

Dojmy: Velký kostel který trčí pod hradem andělská hora.

Mapa

Fotografie

×