logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Andělská hora hrad Andělská hora kostel Archanděla Michaela

Andělská hora - kaplička Panny Marie

Informace

Navštíveno: 8. 2. 2016

Historie: Kaple Panny Marie byla vystavěna v roce 1851 mlynářem Johannem Schöttnerem. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, byla vesnice, ve které kaple stála vysídlena, a již nebyla dosídlena, a tak započalo období chátrání a devastace. V letech 2009 – 2011 proběhla poté obrovská rekonstrukce zdevastované kapličky, jen díky které kaple dodnes stojí. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Střední obdélná kaple s půlkruhovým presbytářem krytá původně šindelovou, dnes břidlicovou sedlovou střechou, nad závěrem zvalbenou, s dřevěnou oplechovanou hranolovou sloupkovou zvoničkou se stanovou stříškou s břidlicovou krytinou nad průčelím. Vstupní průčelí kaple s obdélným hrotitým profilovaným portálem vchodu je završeno trojúhelníkovým štítem s hrotitou nikou, ve které je umístěna soška Panny Marie. Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom hrotitém okně s malovanými vitrážemi od manželů Kantových. Vnější stěny kaple jsou členěny lizénami. Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý fabionovým stropem. Vnitřní stěna závěru byla původně zdobena iluzivními malovanými pilastry, nástropními malbami a doplněna nápisem „St: MARIA ORA PRO NOBIS“ (Svatá Maria. Oroduj za nás). Vnitřní zařízení kaple tvořila původně dřevěná socha Panny Marie, jež byla kopií sochy ze Svaté hory u Příbrami."

Zdroj: http://www.andelskahora.cz/informace-o-obci/pamatky/kaplicka-panny-marie-ve-stichlove-mlyne/

Dojmy: Nádherně zrekonstruovaná kaplička uprostřed zaniklé osady.

Mapa

Fotografie

×