logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Andělská hora Andělské lípy

Andělská hora - Alvínina lípa

Informace

Navštíveno: 8. 2. 2016

Historie: Alvínina lípa je památný strom lípa malolistá (Tilia cordata), která roste v nadmořské výšce 615 m nedaleko trojbokého kostela Nejsvětější Trojice v Andělské Hoře. Je pozůstatkem mnohem většího stromu, který se v minulosti rozlomil a dnes je vidět zřetelná trhlina na kmeni. Jižní část kmene chybí zcela a zůstaly pahýly 2 kosterních větví. Kmen se ale zčásti zavalil a pahýly kosterních větví obrostly novou nepravidelnou sekundární korunou. Dvojkmen o obvodu 527 + 263 cm s rozestupem cca 0,7 m od sebe má společnou rozvolněnou korunu. Sekundární terminály koruny často zmlazují. Košatá koruna sahá do výšky 15,5 m (měření 2010). Chráněna je od roku 2009 jako strom s pověstí, významný stářím a vzrůstem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%ADnina_l%C3%ADpa

Dojmy: Mohutný strom ze kterého dýchá ohromné stáří.

Mapa

Fotografie

×