logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Andělská hora Alvínina lípa hrad Andělská hora

Andělská hora - Andělské lípy

Informace

Navštíveno: 8. 2. 2016

Historie: V malebné Andělské Hoře, kde se nebesa dotýkají země, najdete šest památných stromů známých jako Andělské lípy. Tyto lípy malolisté (Tilia cordata) jsou nejenom stromy, ale také svědky historie a symboly přírodní krásy.

Tyto majestátní stromy rostou v nadmořské výšce 614 metrů, jako by se snažily dosáhnout na oblohu. Jejich domovem je kostelní zahrada trojbokého kostela Nejsvětější Trojice, kde jsou v těsném kontaktu s obvodovou zídkou. Tato blízkost zdůrazňuje jejich význam a poskytuje kontrast mezi lidskou výstavbou a divokou přírodou.

Nejmohutnější z těchto lip má obvod kmene 476 cm, což je úctyhodná velikost, kterou bylo změřeno v roce 2009. Tato lípa je jako strážce ostatních, s největším rozpětím a největší silou.

Od roku 2009 jsou tyto lípy chráněny pro svou estetickou hodnotu, významný vzrůst a jako krajinná dominanta. Jsou také součástí kulturní památky, což zdůrazňuje jejich význam pro komunitu a historii Andělské Hory.

Takže, když příště navštívíte Andělskou Horu, nezapomeňte se zastavit u těchto líp. Jsou symbolem síly, vytrvalosti a krásy, které přetrvávají staletí. Ať už jste místní obyvatel nebo návštěvník, tyto lípy vás určitě uchvátí svou majestátností a krásou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Blsk%C3%A9_l%C3%ADpy

Dojmy: Lípy byly přede mnou schovány za hradbami kostela.

Mapa

Fotografie

Andělské lípy v Andělské Lípě
Andělské lípy v Andělské Lípě
Andělské lípy v Andělské Lípě
×