logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Andělská hora

Abertamy

Informace

Městský erb:

572px-abertamy_coa_czsvg_48041570491_o

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Abertamy (německy Abertham) jsou město nacházející se přibližně 15 km severozápadně od Karlových Varů. Zdejší oblast patřila rodu Šliků, kteří se velmi zajímali o hornictví, a tak když zjistili že zde jsou ložiska stříbra nechali založit zdejší osadu. K jejímu založení se vztahuje jedna pověst, kdy zdejším krajem jel na koni šlechtic a potkal zdejšího obyvatele, který něco dělal. Šlechtic se jej optal co dělá a obyvatel mu německy odpověděl Aber Damm! (Ale hráz) Ať tato pověst byla pravdivá či ne, tak první písemné zmínky o této obci pochází z let 1525 – 1529 a ihned dochází k rozkvětu těžby stříbra, díky kterému se Abertamy stali jedním z největších producentů v oblasti českého království. Již v roce 1534 byl vybudován zdejší kostel, do kterého byl v roce 1560 umístěn zvon. V roce 1562 byla vybudována škola a následně z v letech 1562 – 1575 díky Barbaře Utmannové z Annabergu zavedlo krajkařství. V roce 1579 byla zdejší osada povýšena na Hornické královské město. Do roku 1589 vyprodukovali Abertamy 100 hřiven stříbra, což je přibližně 25 tun. Následně začala těžba stříbra v tomto revíru uvadat a těžilo se tak postupně více cínu, který se používal na výrobu nádobí. Těžbě nepomohlo ani silné zemětřesení ze dne 15. září 1590 a ani následná třicetiletá válka, která zasadila zdejší oblasti velkou ránu. Již v roce 1622 se tak postupně zavřeli veškeré stříbrné doly a těžil se již jen cín a v roce 1624 byl nakonec všechen zdejší majetek Šlikům za účast ve stavovském povstání zabaven spolu se všemi doly. Následně přišla silná rekatolizace, kdy v roce 1635 byli vyhnáni luteránští kazatelé a učitelé a poté začali odcházet také protestantští horníci do Saska. Již v roce 1654 začaly Abertamy spadat pod správu Lokte.

Od roku 1750 se začala o těžbu starat státní zpráva, která se o ní stala až do roku 1806. I když rekatolizace proběhla před sto lety, tak Abertamy získali svého prvního katolického faráře až v roce 1755. V roce 1766 pak bylo toto hornické městečko poctěno návštěvou císaře Josefa II. který poobědval u Dolního mlýna. V roce 1792 pak císař František II. udělil Abertamům právo výročního trhu, který připadal na pondělí po čtvrté neděli Svatodušní. Na počátku 19. století vznikla nadace, kterou založila Eva Bucholz, díky které byla vybudována v roce 1833 nová obecní škola. Následně v roce 1842 byly Abertamy napojeny na novou silnici, která vedla z Jáchymova do Perninku. V roce 1843 dle sčítání lidu v Abertamech žilo celkem 1852 lidí ve 233 domech. V roce 1850 začali spadat do správního okresu Horní Blatná, ale také v tomto roce započala další významná činnost pro toto město a to když zde zavedl Adalbert Eberhard výrobnu kožených rukavic z kozích kůží. Tyto rukavice se díky bohatým vzorům staly ihned velmi vyhlášené a žádané. V roce 1876 byli Abertamy povýšeny na hornické město se všemi městskými právy. V roce 1909 byl zaveden v Abertamech městský vodovod. Díky prosperitě rukavičkářství zdejší počet obyvatel v roce 1910 narostl na 4193 obyvatel, kteří žili ve 275 domech. Následně ve 30. letech 20. století začali díky bohatství zanikat hrázděné stavby a nahrazovali je zděné domy, dále v této době zde bylo přes 20 továren na rukavice, továrna pleteného zboží, 5 továren na krajky, výrobna sýrů, jirchárna, výroba nádobí a doly na cín a arzen. V roce 1921 pak bylo město elektrifikováno. V roce 1930 je zde uváděno celkem 2600 obyvatel následně ale přišla 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva po kterém zde bylo v roce 1947 jen 1253 obyvatel. V témže roce pak byli otevřeny veškeré doly a započala těžba uranu, která skončila až v roce 1965, během této doby bylo vyraženo celkem 53 kilometrů štol, jam a komínů. V roce 1998 zanikla zdejší rukavičkářská výroba a započala plynofikace. V této době byli již Abertamy turistickým centrem zaměřeným převážně na zimní sporty, kterým jsou do současnosti. Počet obyvatel v podstatě po válce více či méně stagnoval, a tak zde v roce 2001 žilo celkem 1197 obyvatel.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.abertamy.eu/historie-abertam

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Abertamy

Dojmy: Malebné městečko s množstvím zajímavostí a památek.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_3929
IMG_3955
IMG_3947
IMG_3952
IMG_3933
IMG_3935
IMG_3945
IMG_3953
IMG_3927
IMG_3970
IMG_3924
IMG_3920