logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Andělská hora

Abertamy

Informace

Městský erb:

572px-abertamy_coa_czsvg_48041570491_o

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Abertamy, známé také jako Abertham v němčině, je malebné město, které se nachází zhruba 15 km severozápadně od Karlových Varů. Historie tohoto místa je úzce spjata s rodem Šliků, kteří měli velký zájem o hornictví. Když objevili ložiska stříbra v této oblasti, rozhodli se založit osadu.

Existuje pověst, která se vztahuje k založení osady. Podle ní se šlechtic projížděl krajinou na koni a potkal místního obyvatele, který něco dělal. Když se šlechtic zeptal, co dělá, obyvatel mu odpověděl německy “Aber Damm!” (Ale hráz). Ať už je tato pověst pravdivá nebo ne, první písemné zmínky o této obci pocházejí z let 1525 - 1529.

V těchto letech došlo k rozkvětu těžby stříbra, díky čemuž se Abertamy staly jedním z největších producentů v oblasti českého království. V roce 1534 byl postaven místní kostel, do kterého byl v roce 1560 umístěn zvon. V roce 1562 byla postavena škola a v letech 1562 - 1575 bylo díky Barbaře Utmannové z Annabergu zavedeno krajkařství. V roce 1579 byla osada povýšena na Hornické královské město.

Do roku 1589 vyprodukovaly Abertamy 100 hřiven stříbra, což je přibližně 25 tun. Poté začala těžba stříbra v tomto revíru uvadat a začal se těžit více cínu, který se používal na výrobu nádobí. Těžbě nepomohlo ani silné zemětřesení ze dne 15. září 1590 ani následná třicetiletá válka, která zasadila zdejší oblasti velkou ránu.

Již v roce 1622 se postupně zavřely všechny stříbrné doly a těžil se již jen cín. V roce 1624 byl veškerý majetek Šliků za účast ve stavovském povstání zabaven spolu se všemi doly. Následně přišla silná rekatolizace, kdy v roce 1635 byli vyhnáni luteránští kazatelé a učitelé a poté začali odcházet také protestantští horníci do Saska. Od roku 1654 začaly Abertamy spadat pod správu Lokte.

Od roku 1750 se o těžbu v Abertamech starala státní správa až do roku 1806. I když rekatolizace proběhla již před sto lety, město získalo svého prvního katolického faráře až v roce 1755. V roce 1766 bylo město poctěno návštěvou císaře Josefa II., který zde poobědval u Dolního mlýna.

V roce 1792 udělil císař František II. Abertamům právo výročního trhu, který připadal na pondělí po čtvrté neděli Svatodušní. Na počátku 19. století vznikla nadace, kterou založila Eva Bucholz, a díky ní byla v roce 1833 vybudována nová obecní škola.

V roce 1842 byly Abertamy napojeny na novou silnici vedoucí z Jáchymova do Perninku. Podle sčítání lidu z roku 1843 žilo v Abertamech celkem 1852 lidí ve 233 domech. Od roku 1850 spadaly Abertamy do správního okresu Horní Blatná.

V tomto roce také započala další významná činnost pro město, když zde Adalbert Eberhard zavedl výrobu kožených rukavic z kozích kůží. Tyto rukavice se díky bohatým vzorům staly velmi vyhlášené a žádané.

V roce 1876 byly Abertamy povýšeny na hornické město se všemi městskými právy. V roce 1909 byl v Abertamech zaveden městský vodovod. Díky prosperitě rukavičkářství narostl počet obyvatel v roce 1910 na 4193 obyvatel, kteří žili ve 275 domech.

Ve 30. letech 20. století začaly díky bohatství zanikat hrázděné stavby a nahrazovaly se zděnými domy. V této době zde bylo přes 20 továren na rukavice, továrna na pletené zboží, 5 továren na krajky, výrobna sýrů, jirchárna, výroba nádobí a doly na cín a arzen.

V roce 1921 bylo město elektrifikováno. V roce 1930 mělo město celkem 2600 obyvatel. Následně ale přišla druhá světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva, po kterém zde bylo v roce 1947 jen 1253 obyvatel.

V témže roce byly otevřeny všechny doly a započala těžba uranu, která skončila až v roce 1965. Během této doby bylo vyraženo celkem 53 kilometrů štol, jam a komínů.

V roce 1998 zanikla zdejší rukavičkářská výroba a započala plynofikace. V této době se Abertamy staly turistickým centrem zaměřeným převážně na zimní sporty, kterým jsou do současnosti. Počet obyvatel v podstatě po válce více či méně stagnoval, a tak zde v roce 2001 žilo celkem 1197 obyvatel.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.abertamy.eu/historie-abertam

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Abertamy

Dojmy: Malebné městečko s množstvím zajímavostí a památek.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 4 v Abertamech
dům čp. 33 v Abertamech
dům čp. 51 v Abertamech
dům čp. 52 v Abertamech
dům čp. 286 v Abertamech
dům eč. 3 a 29 v Abertamech
dům eč. 6 v Abertamech
kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků v Abertamech
krucifix v Abertamech
rozhledna Plešivec v Abertamech
Rukavičkářské muzeum v Abertamech
Šlikova štola v Abertamech