logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Abertamy Krucifix Rukavičkářské muzeum

Abertamy - rozhledna Plešivec

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Čedičová kupa Plešivec vysoká 1028 m patří spolu se sousední Skalkou k typickým projevům neoidního vulkanismu v Krušných horách. Jako neoidní se označuje vulkanická činnost probíhající současně s horotvornými procesy alpinského vrásnění které ve zdejší oblasti probýhalo zhruba před 40 - 18 miliony let. Název který je doložený již v 16. století dokládá, že narozdíl od současnosti šlo o holou nezalesněnou horu. O postavení rozhledny se zasloužil Abertamský Spolek přátel přírody Verein der Naturfreunde založený v roce 1889. Tehdy ještě nevedla na Plešivec žádná cesta a pro dopravu stavebního materiálu proto muselo být zvoleno neobvyklé řešení. Na zimu roku 1894 byl veškerý stavební materiál dovezen do Abertam, a teprve když napadl sníh, pokračovalo se k vrcholu se saněmi taženými voly. Základní kámen byl položen o Velikonocích následujícího roku. Stavbu provedla jáchymovská firma Kutschka & Glaser podle projektu Johanna Glasera. Do užívání byla věž slavnostně předána již za čtyři měsíce dne 4. srpna 1895. U vyhlídkové věže vysoké 16 m byla zpočátku jen malá zděná chata, která byla postupně rozšiřována v letech 1908 a 1926. Začátkem 20. století bylo v Krušných horách zřejmě nejoblíbenějším zimním sportem sáňkování. Jedna z řady tehdy budovaných sáňkařských drah vedla i z Plešivce směrem k Abertamům a měřila 1 km. Při přestavbě chaty v roce 1939 se z chaty stal rozsáhl horský hotel. Po 2. světové válce byl hotel s rozhlednou pro veřejnost uzavřen, až do roku 1958 byl totiž sídlem vojenské posádky. Úpravu vyhlídkové věže přinesl i začátek 21. století, kdy bylo nejdříve dřevěné patro vyhlídkové věže odstraněno a nahrazeno patrem zděným. Nad ním byla následně zbudována nástavba s anténami.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Na rozhlednu jsem nešel, jelikož skrz hustou mlhu, která v ten den byla bych stejně moc neviděl.

Mapa

Fotografie

×