logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Abertamy dům eč. 6 krucifix

Abertamy - kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Farní kostel Čtrnácti svatých Pomocníků v Abertamech, postavený v ranně renesančním slohu v roce 1534, je skutečným pokladem historie. O deset let později, v roce 1544, byla k tomuto kostelu a faře přidána oddací matrika, což z ní činí čtvrtou nejstarší v Čechách. V roce 1560 se kostel dočkal svého prvního zvonu.

V letech 1735 až 1738 prošel kostel barokní přestavbou. V roce 1757 byly pro tento kostel vytvořeny varhany od neznámého varhanáře. Kostel prošel dalšími úpravami v průběhu první poloviny 19. století.

Podle dochovaných záznamů kolem roku 1870 přijela do Abertam misie tří jezuitů, kteří zde po osm dní kázali. V roce 1885 byly do kostela umístěny nové varhany od firmy Zachystal a Czapek z Křemže.

Bohužel, 11. listopadu 1916 byly z kostela zrekvírovány čtyři zvony, které byly odvezeny a roztaveny na válečné účely. Další rána pro kostel přišla po konci druhé světové války a odsunu německého obyvatelstva, kdy kostel přestal být udržován a začal chátrat.

V roce 1973 se kostel dočkal rekonstrukce střechy, ale jinak byl nadále neudržován a chátral až do té míry, že se ve zdivu začaly objevovat trhliny, což vedlo k tomu, že v roce 1989 hrozilo, že kostel se zřítí. Díky německým rodákům se v letech 1993 až 1996 uskutečnila sbírka na rekonstrukci kostela, při které bylo sehnáno celkem 2 860 000 korun, čímž byl kostel zachráněn. V roce 2003 prošel kostel druhou etapou rekonstrukce za nákladů 3 300 000 korun.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/abertamy-kostel-ctrnacti-sv-pomocniku

Dojmy: Malebný kostel stojící u náměstí a dokreslující tvář tohoto městečka.

Mapa

Fotografie

kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků v Abertamech
kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků v Abertamech
kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků v Abertamech
kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků v Abertamech
kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků v Abertamech
kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků v Abertamech
×