Popovice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Popovice (německy Pfaffengrün) je malá vesnice nacházející se asi 6 km na severozápad od Teplé. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273, kdy papež Řehoř X. potvrdil její držení premonstrátům kláštera Teplá. S klášterem a později městem Teplá byla vesnice spojena až do zániku patrimoniální správy v polovině 19. století. Ke značnému poškození vesnice došlo během třicetileté války. Po ní však došlo k obnově a druhotné zástavbě. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala samostatnou obcí. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla ves částečně vysídlena a postižena demolicemi. Zástavba však nebyla tak výrazně postižena jako ve většině okolních vesnic. Zachovala si tak z velké části nenarušenou strukturu a patří k nejlépe zachovaným vesnicím v širší oblasti Tepelska díky čemuž zde byla v roce 1995 vyhlášena vesnická památková zóna. Ale díky odsunu a vylidnění obce se tato vesnice stala v roce 1961 součástí obce Poutnov a následně v roce 1975 součástí obce Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 22 obyvatel.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Popovice_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5708
IMG_5714
IMG_5730
IMG_5734
IMG_5720