Potočiště

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Potočiště (do roku 1948 Dürnbach) je malá vesnice nacházející se asi 3,5 km na západ od Odravy. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1312, kdy patřila k majetku tvrziště, které se nacházelo v dnes již zaniklé obci Vokov. V průběhu 14. a 16. století se majitelé této vesnice často střídali, a dokonce v roce 1429 byla tato vesnice vypálena husity. V roce 1666 zakoupilo tuto vesnici město Cheb, které ji vlastnilo až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Následně se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1976, kdy se stala součástí města Cheb, kde setrvala až do roku 1990, kdy se stala součástí obce Odrava, kam spadá tato ves do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 47 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Poto%C4%8Di%C5%A1t%C4%9B

Zdroj: https://www.obec-odrava.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nachází jeden společný hrob.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3464