Popovice - dům eč. 3

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna jako typická západočeská lidová usedlost někdy v průběhu 1. poloviny 19. století. V roce 1860 pak proběhla úprava tohoto areálu. Celá usedlost se skládá z obytné stavby, na kterou navazují patrové zděné chlévy. Samotná obytná stavba je pak patrové stavení, kde přízemí je zděné a navazuje na něj hrázděné patro s bohatě zdobeným hrázděným štítem a krytá je pak sedlovou eternitovou střechou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2344503

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×