Popovice - dům čp. 25

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Tento malebný vesnický lidový dům byl vystavěn jako drobná zemědělská usedlost nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být klidně i starší. Původně se celý areál skládal z obytné stavby a dvou hospodářských budov. Do dnešního dne se však zachovalo pouze obytné stavení, které je přízemní pravděpodobně zděné stavení, které je kryté sedlovou střechou.

Dojmy: Bohužel jsem o této budově nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×