Popovice - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Tato vesnická zemědělská lidová usedlost byla vystavěna v typickém chebském lidovém slohu někdy na počátku 19. století. Hlavní obytná budova nese na sobě letopočet 1808 postupem času se pak tento zemědělský dvůr rozrůstal a poslední byl vystavěný chlév, který nese letopočet 1838. Tato usedlost se skládá tedy z obytné stavby, která je v přízemí zděná, a na ni navazuje hrázděné patro s hrázděnými štíty a kryté sedlovou střechou. Dále jsou pak v tomto areálu zděné budovy chlévů a hospodářských stavení. V této podobě se pak zachoval areál do současnosti. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století přestal být tento areál využíván a postupně chátral. Nakonec V roce 2004 tento areál naštěstí zakoupil soukromý majitel, který provádí postupnou rekonstrukci tohoto areálu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-18390591

Dojmy: Krásný areál, jehož nejlepší fotografie jsou bohužel přes celou vesnici.

Mapa

a

Fotografie

×