Popovice - dům čp. 3

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Tato vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna někdy v průběhu 3. čtvrtiny 19. století jako typická lidová zemědělská usedlost Chebského typu. Celý tento areál se původně stával ze tří objektů, které byly postupně sloučeny do současné podoby. Původní obytná stavba byla postupem času zbořena a zachovali se pouze sklepy a obvodové zdivo. Dodnes se ale zachovali původní čeledník s chlévy a budova stodoly. Stodola je zděná stavba, jejíž vrchní část je pak hrázděná. Zatím co čeledník je patrová stavba, kde je přízemí zděné, patro hrázděné s hrázděným štítem a krytá sedlovou střechou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-18921284

Zdroj poslední fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Popovice_staven%C3%AD_%C4%8Dp.3_(1).jpg

Dojmy: Nádherná usedlost, která byla bohužel ukrytá ve vysokém porostu.

Mapa

a

Fotografie

×