Drmoul

Informace

Městský erb:

Znak_Drmoul

Navštíveno: 10. 3. 2016

Historie: Obec Drmoul (německy Dürrmaul) se nachází asi 4 km jihozápadně od města Mariánské lázně. První písemná zmínka o této tehdy vesnici pochází z let 1366 – 1368, kdy byla uvedena jako lokalita patřící k tzv. Novým Čechám Karla IV., a tím byla zapsána do zlaté buly. V této době patřila tato ves k Tachovskému panství a založena byla na místě divoké krajiny a mnohých močálů. Další zmínka o této vsi pochází z roku 1455 kdy byla rozepře mezi panem Buriánem z Gutštejna a panem Hendrychem z Plavna. Již v této době víme že tato ves patřila rytíři Kašparu Frasovi na Drmoulu. Čímž je nepřímo doloženo že se v této vsi musela nacházet nějaká tvrz či panské sídlo. Další písemná zmínka o této vsi pochází z jednání sporů z roku 1522, kdy se dovídáme že tento statek vlastnil Vilém z Obenbergu. Tento rod v průběhu 2. poloviny 16. století opustil zdejší tvrz a založil novou tvrz na Panském vrchu a zdejší panství rozšířil o sousední Horní Ves a Skelnou Huť. Následně získali část vesnice páni ze Schirndingu, kteří ji připojili k Chodové Plané a druhou část získali Šlikové, kteří ji připojili k panství Planá. V roce 1674 se tato vesnice stala majetkem rodu Haimhausenů, kteří ji již na trvalo připojili k panství Chodová Planá. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala v polovině 19. století samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Svého vrcholu co do počtu obyvatel se obec dočkala v roce 1930, kdy zde žilo celkem 1349 obyvatel. Po konci 2. světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí, ale i tak byl počet obyvatel v této obci v roce 1950 jen 680. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 1013 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Drmoul

Zdroj: https://www.obecdrmoul.cz/o-drmoulu/z-historie-obce/

Dojmy: Velká obec, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3565
IMG_3560
IMG_3504
IMG_3475
IMG_1392
IMG_3494