Drmoul - Panská kyselka

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2016

Historie: Tato minerálka vyvěrá na severním úpatí Panského vrchu (658 m) v Českém lese, při hranici s Podčeskoleskou pahorkatinou. Vlastní vývěr zastřešeného pramene se nachází v těsné blízkosti levého břehu Panského potoka. Pramen vyvěrá v písčito-jílových nivních sedimentech, jejichž skalní podloží tvoří kontaktně metamorfované svory krystalinika. Minerální pramen patřil v minulosti k nejznámějším pramenům v okolí Drmoulu. Ve starých německých textech a mapách býval označován jako Kyselka u Malé Hleďsebe nebo Židovská kyselka podle blízkého židovského hřbitova. V roce 1920 koupil od místního sedláka mariánskolázeňský podnikatel Hans Haubner pozemek s pramenem za účelem obchodní spekulace. Rovněž koupil pozemek s Jedlovskou kyselkou u Staré Vody. Neměl však zájem minerálky stáčet, ale se ziskem je prodat městu Mariánské Lázně. Opravil jímání obou pramenů a stejně jako Jedlovskou kyselku tak i Panskou kyselku přejmenoval na Kristův pramen (Christusquellle). Nový název pramene se však neujal. Nakonec město Mariánské Lázně koupilo pouze Jedlovskou kyselku. V případě Panské kyselky z obchodu sešlo a spekulant prodal pozemek bez zisku dalšímu zájemci. Obyvatelstvu zůstal pramen veřejně přístupný. V roce 2009 provedla základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kladská úpravu minerálního pramene. Díky příspěvku Karlovarského kraje byl pramen překryt stříškou, upravena byla i přístupová pěšina k prameni a postaven dřevěný povalový chodníček. Místo bylo doplněno informační tabulí s historií pramene. Zajímavostí o této minerálce je to, že je to jeden z nejstarších doložených pramenů na Mariánskolázeňsku. Při rekonstrukci byly okolo této kyselky nalezeny střepy, které byly datovány do 14. století, což dokládá využívání této minerálky již v tehdejších dobách. Tento pramen je jímán mohutným dutým kmenem o průměru 70 cm a hloubce 80 cm. Jímka je opatřená přepadovým korýtkem, kyselka v ní je čirá se silným probubláváním oxidu uhličitého. Teplota pramene mírně kolísá mezi 7,5 až 8,5 °C, celková mineralizace činí přibližně 180 mg/litr. Obsah oxidu uhličitého je poměrně vysoký, dosahuje 1 900 mg/litr, což dodává minerálce perlivost a příjemnou chuť. Minerální voda má mírně zvýšený obsah železa v hodnotě 26 mg/litr. Hodnota pH je 4,9. Na informační tabuli nedaleko kyselky se uvádí, že kvalita minerální vody není pravidelně sledována a její pití je na vlastní nebezpečí. Ještě jednou zajímavostí je pověst, podle které se děvčata z Drmoulu i okolí na jaře oplachovali tvář touto minerálkou, která je měla udržovat stále krásné.

Zdroj a zdroj poslední fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pansk%C3%A1_kyselka

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Studánka s dobrou osvěžující minerálkou. Bohužel jsem si zapůjčil poslední fotografii, protože jsem neměl žádnou která by byla takhle krásně reprezentativní.

Mapa

a

Fotografie

×