Drmoul - dům čp. 49

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2016

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. V době výstavby tohoto domu stálo mezi tímto domem a domem čp. 45 několik domů, které byly postupem času zbourány a zachovala se po původní zástavbě tak jen zajímavá ohradní zeď s krásnou vjezdovou branou a brankou. Dům pak byl vystavěn jako patrová zděná stavba krytá sedlovou střechou. V této podobě se pak stavení zachovalo do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×