Dřenice

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Dřenice (německy Treunitz) jsou vesnice nacházející se asi 5 km východně od Chebu. První písemná zmínka o této vsi pochází 1273, kdy tuto ves daroval král Přemysl Otakar II. řádu Klaristek v Chebu. Snad již v této době byl zde lenním pánem Konrád z Paulsdorfu, který pravděpodobně sídlil na zdejší tvrzi. Tento muž pak vedl mezi lety 1285 – 1291 soudní spory s řádem jeptišek sv. Kláry z Chebu, jejichž požadavkům následně ustoupil. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Jesenice. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a výstavby přilehlé přehrady tato vesnice téměř zanikla a stala se roku 1961 součástí města Cheb, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 33 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99enice_(Cheb)

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15979

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se východně od Chebu, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2312
IMG_2362
image
IMG_2366
IMG_2313
Drenice - Bergholz 09