Drmoul - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2016

Historie: Zdejší židovská komunita se nejvíce rozrostla v 17. století, kdy židé byly za pomocí lsti vyhnáni z Plané, a tak se část židovského obyvatelstva usadila v Drmoulu. Právě do 17. století pravděpodobně spadá také založení zdejšího židovského hřbitova. Nejstarším náhrobkem na tomto hřbitově je pak náhrobek z roku 1656, který patřil Jicchokovi, otcovi Jaakova. Zdejší židovská komunita následně prosperovala a již v letech 1801 – 1803 si zde vystavěli vlastní synagogu. Poslední zachovaný náhrobek pak na tomto hřbitově pochází z 1. poloviny 20. století. Bohužel se přiblížila ponurá léta a v roce 1938 zdejší židovští obyvatelé velmi kvapně opouštěli zdejší domovy, jelikož se vyhrocovala nenávist proti židovskému obyvatelstvu, a zdejší židovská obec si stále pamatovala vraždu Lessinga v Mariánských Lázních z roku 1933. Následně nastala dne 10. listopadu 1938 křišťálová noc, během které byla zdejší synagoga vypálena místními fanatiky a v průběhu 2. světové války byl zdejší hřbitov ničen německými fanatiky a vojáky. Z celé židovské obce, která čítala před válkou 40 obyvatel se po válce nevrátil nikdo. Zdejší velmi zaostalí a zchátralí hřbitov se následně dočkal po roce 1989 rekonstrukce do současné podoby.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.obecdrmoul.cz/o-drmoulu/z-historie-obce/

Dojmy: Zajímavé místo, které je ukryté ve zdejším lese.

Mapa

a

Fotografie

×