logo prehis.cz Cestování okres Most České Zlatníky Dobrčice

Český Jiřetín

Informace

Městský erb:

Coa_Czech_Town_Český_Jiřetín

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Český Jiřetín (německy Georgendorf) je horská příhraniční obec ležící na soutoku Flájského a Bystrého potoka v Krušných horách asi 13 km severně od Litvínova. Toto horské městečko bylo založeno někdy v průběhu 2. poloviny 20. století, ale traduje se že bylo založena v roce 1592 Jiřím z Lobkowicz, tento významný státník ale zemřel již 11. září 1590 a následně byl pochován v katedrále sv. Víta v Praze na Hradčanech. Každopádně je jisté že tato obec patřila k duchcovské větvi rodu Lobkowiczů. Tato obec je poprvé zachycena již na mapě kurfiřtského zeměměřiče a kartografa Matthiase Oedera z roku 1591. V průběhu své existence přešla tato vesnice do vlastnictví rodu Valdštejnů. V roce 1800 získal Český Jiřetín vlastní farnost a byl zde vybudován barokní kostel sv. Petra a Pavla. Po celou dobu existence se zdejší lidé živili zemědělstvím a prací v lese. V průběhu 19. století se zde rozšířila výroba dřevěných hraček a suvenýrů a nakonec zde byla v 1. polovině 19. století zřízena továrna na lepenku. Po zrušení feudalismu byla tato obec v roce 1850 osamostatněna a stala se součástí okresu Teplice, kam patřila až do roku 1896, následně patřila do okresu Duchcov, kde byla do roku 1905. V této době byla tato obec velmi hojně obydlená a počet obyvatel zde byl mezi 750 – 822. Svého vrcholu co do počtu obyvatel se obec dočkala v roce 1910 kdy zde žilo 878 obyvatel a obec v této době spadala pod okres Most, kde byla do roku 1949, následně začala spadat do okresu Litvínov, kde byla do roku 1960 a poté zase začala spadat pod okres Most. Největší rána přišla po konci 2. světové války, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí. Ještě v roce 1930 zde žilo 762 obyvatel, ale již v roce 1950 zde žilo 185 obyvatel a následně zde počet obyvatel klesl již v roce 1970 na 62 a nadále klesal. Zdejší kostel po odsunu započal chátrat a nakonec byl rozstřílen a zdevastován československou armádou, nakonec byl srovnán se zemí. V roce 2001 zde žilo 35 obyvatel, ale následně se vesnička trochu zmohla a počet obyvatel narostl roku 2011 na 60.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Ji%C5%99et%C3%ADn

Zdroj: https://www.cesky-jiretin.cz/obec/historie/cesky-jiretin-a-flaje/

Dojmy: Maličká malebná vesnice s krásnou přírodou.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6387
IMG_6393
IMG_6367
IMG_6359
IMG_6349
IMG_6397
IMG_6403
IMG_6373
IMG_6326
IMG_6250
IMG_6357
IMG_6340
IMG_6405
IMG_6234