logo prehis.cz Cestování okres Most Český Jiřetín stodola u eč. 150 zámek Lichtenwald

Český Jiřetín - vodní nádrž Fláje

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Vodní nádrž Fláje je údolní nádrž, jež byla vybudována na Flájském potoce na území obce Český Jiřetín u osady Fláje, která v důsledku výstavby zanikla, v roce 1963. Slouží jako hydroenergetické zařízení a jako zásobárna pitné vody. Přehrada byla postavena v letech 1951–1964. Stavbu vyprojektoval Hydroprojekt Praha, dodavatelem stavby byly Vodní stavby Sezimovo Ústí. Do provozu byla uvedena v roce 1960. K dopravě materiálu byla využita Moldavská horská dráha, od jejíž konečné stanice vedla dále stavební lanovka. Účelem vodního díla Fláje je zásobovat pitnou vodou oblast severočeské hnědouhelné pánve jako je například Most, Litvínov, Krupka a Osek. Jeho další funkce jsou zajištění minimálního průtoku a snížení povodňového průtoku na Flájském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. Je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Přehrada je unikátní svou dutou pilířovou konstrukcí, která je v České republice jen na této přehradě a díky tomu je zařazena mezi kulturní památky České republiky. K duté konstrukci bylo přistoupeno kvůli omezeným zásobám cementu v době výstavby. Ochranné vodní pásmo I. stupně platí okolo celé vodní plochy nádrže se zákazem vstupu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Fl%C3%A1je

Dojmy: Zajímavá přehrada, kvůli které bohužel zanikla středověká vesnice.

Mapa

Fotografie

×