logo prehis.cz Cestování okres Most Český Jiřetín vodní nádrž Fláje zaniklá obec Fláje

Český Jiřetín - zámek Lichtenwald

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tento lovecký zámeček v pozdně barokním slohu nechal vystavět tehdejší majitel valdštejnského panství Horní Litvínov–Duchcov hrabě Emanuel Filibert z Valdštejna. Stavbu vedl bílinský stavitel J. M. Rittig. Samotná stavba trvala poměrně dlouho v letech 1761–1767, neboť povětrnostní podmínky stavbu zdržovaly. Jednotlivé budovy jsou uspořádány kolem oválného nádvoří. Hlavní zámecká budova má obdélníkový půdorys a je patrová s mansardovou střechou. V kruhu pak stojí lesovna, dům vrátného, stáje a vozové kůlny. Vjezd do areálu tvoří pilířová brána. Název zámku je složeninou ze jmen dvou šlechtických rodů: Lichtenštejnů a Valdštejnů. Hrabě Valdštejn totiž daroval zámeček své manželce Marii Anně z Lichtenštejna jako svatební dar a jméno Lichtenwald tak mělo symbolicky vyjadřovat spojení obou rodů. Zámeček sloužil při lovu jelenů, tetřevů a jiné zvěře, později se stal myslivnou a jakousi loveckou chatou; tomuto účelu sloužil po celou dobu existence. K zámečku patřila dnešní Flájská obora určená k chovu jelení zvěře. Ve 20. století proběhly na stavbě jen částečné úpravy. Na počest zesnulého ministra národní obrany Bohumíra Bradáče, který zde velice rád pobýval, byl v roce 1935 zámeček přejmenován na Bradáčov. V roce 1945 přešel zámeček jako konfiskát na stát a dostal se do správy Lesního závodu Litvínov. Vinou špatné údržby došlo ke zhoršení stavu. V roce 1963 byla dokončena generální oprava, při níž byly vloženy nové příčky a provedeny elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizační svody. Původní šindelová krytina byla nahrazena plechem. V roce 1965 byl dosavadní byt lesníka v areálu zámku změněn na pokoje pro hosty státní honitby. Roku 1986 byl zámeček zaměřen, výkresově zdokumentován a měl být rekonstruován. Zároveň byl proveden jeho podrobný stavebně-historický průzkum. K rekonstrukci ale již bohužel nedošlo. V současnosti je tento zámek ve vlastnictví soukromé osoby, která ale postupně se pokouší celý areál rekonstruovat. Celý areál je zděný z lomového kamene a v patrech a na některých zdech je umístěno bednění, které kryje zdobená šindel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichtenwald

Dojmy: Zajímavý a nádherný zámeček stojící uprostřed lesů. Poblíž zámečku se nacházel starý smírčí kříž, který se mi ale nepodařilo najít.

Mapa

Fotografie

×