logo prehis.cz Cestování okres Most Český Jiřetín dům eč. 124 dům eč. 130

Český Jiřetín - dům eč. 125

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Toto malebné přízemní stavení bylo vystavěno v lidovém slohu typickém pro Krušnohoří nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož již bylo zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být klidně i starší. Samotná stavba je pravděpodobně zděná a asi z lomového kamene. Štíty této stavby jsou kryté bedněním, na kterém je ozdobný šindel. U stavby je pak kousek zídky s okny, která mohla původně sloužit jako chlívek, pokud v té době již stála a není novějšího data. Jisté je že tato stavba byla postavena a sloužila jako obytná stavba, ale po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přešla tato stavba na nové majitele a postupně se z ní stal někdy v průběhu 2. poloviny 20. století rekreační objekt, kterým byla i v době mé návštěvy.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto malebném stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×