logo prehis.cz Cestování okres Most Český Jiřetín dům eč. 125

Český Jiřetín - dům eč. 124

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno někdy v průběhu 1. polovině 19. století. Stavení bylo vystavěno tak že má zděné přízemí, pravděpodobně z lomového kamene, hrázděné patro a na štítech je umístěno bednění, které je kryto šindelem. Dům byl vystavěn jako obytné venkovské stavení krušnohorského typu, ale v průběhu 2. poloviny 20. století po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začalo stavení sloužit jako rekreační stavba, jako která sloužila i v době mé návštěvi.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-13868260

Dojmy: Malebné stavení nacházející se na místě, které by se dalo nazvat návsí... asi.

Mapa

Fotografie

×