logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Nejda Německý Chloumek

Nejdek

Informace

Městský erb:

35136268704_dcffece464_o

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: Toto město bylo založeno kolem roku 1250 jako hornická kolonie pro rýžování cínu, ale první písemné zmínky pochází až z roku 1340, kdy Tepelský klášter udělil souhlas Petru Plikovi k osídlení území Nejdecka. Následně dne 20. září 1341 potvrdil král Jan Lucemburský, že je Petr Plik majitelem Nejdeckého panství. Jméno města je pak odvozeno od německého Neue Decke, podle nově pokryté střechy hradní věže. Cín se zde pak těžil v průběhu 14. – 16. století, kdy největší rozmach spadá do období, kdy zdejší panství vlastnil rod Šliků v letech 1446 – 1602. Během této vlády se zde začala těžit i železná ruda, což vedlo k budování jednotlivých hutí a hamrů. Šlikové sem pak přivedli luteránskou výru, ale následně Štěpán Šlik byl nucen prodat zdejší panství svému příbuznému Bedřichu Collonu z Felsu, během jejichž vlády došlo ve zdejším kraji k násilné rekatolizaci. Což zapříčinilo odchod mnoha rodin do exilu do Saska, což pomohlo úpadku zdejšího hornictví. Tento rod pak držel Nejdecko do roku 1632 kdy byli obviněni za pomoc vpádu Saských vojsk, a tak jim byl majetek zabaven a roku 1633 jej koupil hrabě Heřman Černín z Chudenic. Zdejší úpadek hornictví pak vedl k vniku rozličných domácích výrob a řemesel jako například pro Nejdecko typické paličkování. Po smrti Františka Josefa Černína v roce 1732 koupil zdejší zadlužené panství hrabě Adam Ludvík Hartig, který ale podlehl černým neštovicím, které zde v té době řádili, a tak držel zdejší panství jen do roku 1736, avšak tento rod se zde velmi zadlužil a byl nucen v roce 1794 jej prodat Janu Josefovi Hraběti Stiebarovi z Buttenheimu, tento rod pak zdejší panství vlastnil až do konce panské správy v polovině 19. století. V 19. století zde bylo také založeno mnoho firem, které povznesli zdejší město, jako například přádelna česané příze založená v roce 1843, nejdecké železárny založené v roce 1813 a následně byla vybudována železnice do Chodova v roce 1881, která také velmi pomohla zdejší ekonomice. Po konci 2. světové války, když došlo k odsunu německého obyvatelstva a následnému znovuosídlení pohraničí českými občany, které nebylo ale již tak rychlé a mnoho původních historicky cenných domů postupně chátralo a následně v 50. letech bylo demolováno. Po roce 1989 když došlo k pádu komunistického režimu začalo pro zdejší město období obnovy, kdy se zde začali všechny cenné budovy, které přežili komunistický režim postupně rekonstruovat.

Zdroj: http://turista.nejdek.cz/o-meste-1/historie/

Dojmy: Krušnohorské městečko, které má hodně co nabýdnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2704
IMG_2838
IMG_2727
IMG_2830
IMG_2794
IMG_2800
IMG_2826
IMG_2781
IMG_2717
IMG_2711
IMG_2820
IMG_2814
IMG_2733