logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Nejdek dům čp. 238 hrad Nejdek

Nejdek - evangelický kostel Vykupitele

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: V průběhu vlády rodu Šliků v této oblasti se sem dostalo luteránství a následně zde byl přijat první známí zdejší evangelický kněz Wolfgang Kurwtitzer von Kurwitz. Po bitvě na bílé hoře byli postupně v roce 1627 nuceni odejít všichni luteránští kazatelé a následně probíhala rekatolizace. Tato situace se změnila až v roce 1781 kdy císař Josef II. vydal toleranční patent, který toleroval jiné církve. Až teprve patent z roku 1861 dovoloval svobodu vyznání. První evangelická bohoslužba od doby pobělohorské se konala v Nejdku až v roce 1873 a probíhali ve škole a následně v učňovském internátě firmy NWK. Na konci 19. století s nárůstem evangellíků se začínali ozývat tužby zdejších obyvatel po vlastním vikáři. A tak přidělil sbor v Karlových Varech dne 1. května 1901 prvního stálého vikáře Artura Clause Nejdku. Následně započala v roce 1903 výstavba fary a po ní následovala v letech 1903 – 1904 výstavba pseudogotického kostela podle plánů architekta Julia Zeissiga z Lipska. Následně v roce 1914 byl kostel elektrifikován a v roce 1915 bylo upraveno okolí kostela. Po konci 1. světové války přesněji řečeno v roce 1922 pak došlo k osamotnění tohoto sboru od Karlovarského sboru. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva, zanikl také luteránský sbor. Po luteránech přebrala tento kostel Českobratrská církev evangelická.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nejdek-evangelicky-kostel-vykupitele/

Dojmy: Zajímavý a netypický kostel, který na první pohled vypadá mnohem starší, než ve skutečnosti je.

Mapa

Fotografie

×