logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Nejdek dům čp. 128 evangelický kostel Vykupitele

Nejdek - dům čp. 238

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: Tento nárožní dům s neogotickými dekorativními prvky byl vybudován někdy mezi lety 1850 – 1875. Zajímavostí této nárožní budovy je to že se v ní do současnosti zachovali původní okna s ručně vyráběným sklem. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Zděný, omítaný, nárožní, jednopatrový dům o 7 x 4 osách, střecha je sedlová s valbou, krytina eternit. Průčelí v přízemí má horizontální rustiku, nad okny paprsčitou, dělenou kordonovými římsami. Okna v přízemí i patře jsou obdélná, zakončená segmentem v profilovaných štukových šambránách. Pod okny v přízemí se nachází parapet se štukovými kuželkami, v 1. patře se štukovým kružbovým motivem. Nad okny v 1. patře se nacházejí ploché palmetové štítky. Půdní prostor je otevřen obdélnými sdruženými okénky. Korunní římsa je na konsolách. V interiéru je plochý strop."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=1249587&sequence=2&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Karlovy+Vary&municipality%5B0%5D=Nejdek&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: V domě sídlí místní muzeum, ale bohužel jsem projížděl Nejdkem ráno a oni ještě měli zavřeno.

Mapa

Fotografie

×